فهرست
بایگانی

محتوای وبینارها

محتوای وبینار

محتوای وبینار "تازه های درمان با آنتی پلاکت و آنتی کواگولانت در اینترونشن کرونر"

این برنامه ساعت 10 الی 13 مورخ 1401/05/27 به صورت مجازی هم زمان برگزار گردید.
۲۷ , مرداد , ۱۴۰۱
محتوای وبینار

محتوای وبینار "تروما در قفسه سینه، عروق، بارداری و ارولوژی"

این برنامه ساعت 9 الی 12 مورخ 1401/05/18 به صورت مجازی هم زمان برگزار گردید.
۱۸ , مرداد , ۱۴۰۱
محتوای وبینار

محتوای وبینار "کلیات ترومای شکم"

این برنامه ساعت 9 الی 12 مورخ 1401/05/11 به صورت مجازی هم زمان برگزار گردید.
۱۱ , مرداد , ۱۴۰۱
محتوای وبینار

محتوای وبینار "خونریزی های غیر طبیعی رحم"

این برنامه ساعت 9 الی 12 مورخ 1401/03/23 به صورت مجازی هم زمان برگزار گردید.
۲۳ , خرداد , ۱۴۰۱
محتوای وبینار

محتوای وبینار "تهویه مکانیکی و کاربردهای آن"

این برنامه ساعت 9 الی 12 مورخ 1401/03/22 به صورت مجازی هم زمان برگزار گردید.
۲۲ , خرداد , ۱۴۰۱
محتوای وبینار

محتوای وبینار "مبانی کاربردی در رادیولوژی دهان فک و صورت"

این برنامه ساعت 9 الی 12 مورخ 1401/02/31 به صورت مجازی هم زمان برگزار گردید.
۳۱ , اردیبهشت , ۱۴۰۱
محتوای وبینار

محتوای وبینار "آسیب های تروماتیک اطراف آرنج"

این برنامه ساعت 9 الی 12 مورخ 1400/12/16 به صورت مجازی هم زمان برگزار گردید.
۱۶ , اسفند , ۱۴۰۰
محتوای وبینار

محتوای وبینار "مبانی طیف سنجی تشدید مغناطیسی در مطالعات بالینی سیستم اعصاب مرکزی"

این برنامه ساعت 9 الی 12 مورخ 1400/12/15 به صورت مجازی هم زمان برگزار گردید.
۱۶ , اسفند , ۱۴۰۰
محتوای وبینار

محتوای وبینار "ارتقای رضایت زناشویی"

این برنامه ساعت 9 الی 12 مورخ 1400/12/09 به صورت مجازی هم زمان برگزار گردید.
۰۹ , اسفند , ۱۴۰۰
محتوای وبینار

محتوای وبینار "تفسیر ام آر آی مغز"

این برنامه ساعت ۹ الی ۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ به صورت مجازی هم زمان برگزار می گردد.
۰۳ , اسفند , ۱۴۰۰